Με 5 θέματα συνεδριάζει την Πέμπτη 8/6 η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Τοπείρου

0

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Τοπείρου

Με 5 θέματα συνεδριάζει την Πέμπτη 8/6 η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Τοπείρου

 

Σε τακτική δημόσια συνεδρίαση συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Ευλάλου, την ημέρα Πέμπτη στις 08 Ιουνίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2017 Δήμου Τοπείρου.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση και διάθεση πιστώσεων-αποφάσεων, αναλήψεων υποχρεώσεων (ΠΥ) οικ. έτους 2017.

ΘΕΜΑ 3ο: Κλήρωση μελών Δημοτικού Συμβουλίου για τη συγκρότηση Επιτροπής Εκμίσθωσης Δημοτικών εκτάσεων με δημοπρασία.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου 2016.

ΘΕΜΑ 5ο: Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας προς τρίτους με σύμβαση παραχώρησης έναντι ανταλλάγματος.

Εδώ Γράφετε τα σχόλια σας