Με 24 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων

0


 Σε δημόσια τακτική συνεδρίαση συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου (έδρα Γενισέα)στις 18 Απριλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010)για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση υποβολής της πρότασης “Διευθέτηση Κεντρικού Χειμάρρου Γενισέας”, στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” του άξονα προτεραιότητας «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές» με τίτλο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας).
 • Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΣΕΛΕΡΟΥ, ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ, ΑΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας).
 • Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΕΛΕΡΟΥ, ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ, ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΚΑΡΠΟΥ, ΦΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας).
 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Π. ΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» Προϋπολογισμού 250.000,00€ (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας).
 • Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και της 1ης Τροποποίησης της Σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας).
 1. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας).
 1. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας).
 1. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της υπό ανέγερση ισόγειας κατοικίας με τη δημοτική οδό στο αγρόκτημα Αβδήρων, ιδιοκτησίας Νικολακάκη Αναστασίας (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας).
 1. Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων του χώρου κύριας χρήσης με την Δημοτική οδό στο Αγρόκτημα Κουτσού Δήμου Αβδήρων ιδιοκτησίας Δημούδη Μαλάμως (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας).
 1. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Δωρεάς ενός (1)τριαξονικού φορτηγού από την εταιρεία με την επωνυμία “Trans Adriatic Pipeline AG” (εισηγητής: Δήμαρχος).
 1. Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού δώδεκα (12)ατόμων για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου Αβδήρων στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» (εισηγητής: Γαρούφας Δήμος, Αντιδήμαρχος).
 1. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος –Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Αβδήρων κατά το σχολικό έτος 2019-2020 (εισηγητής: Γαρούφας Δήμος, Αντιδήμαρχος).
 1. Έγκριση 5ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2019 (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας).
 1. Έγκριση 5ης τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2019 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών).
 2. Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αβδήρων και της ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Α.Ε με τίτλο: «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Ελευθεριάδης Απόστολος, Προϊστάμενος Τμήματος Πρασίνου και Καθαριότητας).
 3. Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αβδήρων, του Δήμου Τοπείρου και του ΤΟΕΒ Θαλασσιάς – Κρεμαστής με τίτλο: “Σύνταξη φακέλου υδρολογικών, εδαφολογικών και υδρογεωλογικών στοιχείωv για την άδεια χρήσης νερού του εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφόρων της περιοχής του ΤΟΕΒ Θαλασσιάς-Κρεμαστής Π.Ε. Ξάνθης” (εισηγητής: Δήμαρχος).
 4. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αβδήρων και της ΔΕΥΑ Αβδήρων για την εκτέλεση του έργου “Τοπικές παρεμβάσεις αντικατάστασης αγωγού ύδρευσης Νοτίων Διαμερισμάτων Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος).
 5. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την Ίδρυση Τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.)σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος).
 6. Συνδιοργάνωση του ετήσιου χορού του Χορευτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Αβδηριτών (εισηγητής: Δήμαρχος).
 1. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Μορφωτικού – Πολιτιστικού – Οικολογικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Κουτσού “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” (εισηγητής: Δήμαρχος).
 2. Συνδιοργάνωση του Δήμου Αβδήρων με τον Σύλλογο Σαρακατσάνων Ξάνθης «Ο ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ» της εκδήλωσης «Ανταμώματος 2019» (εισηγητής: Δήμαρχος).
 3. Συνδιοργάνωση ενημερωτικής – αθλητικής εκδήλωσης με τον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο «ΑΤΛΑΣ ΣΕΛΙΝΟΥ» (εισηγητής: Δήμαρχος).
 1. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2019 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (εισηγήτρια Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών).
 1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής γενικών υπηρεσιών (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας).

Εδώ Γράφετε τα σχόλια σας