Με 6 θέματα συνεδριάζει την Τετάρτη το Επιμελητήριο Ξάνθης

0


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ /3

ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι,

 Παρακαλείσθε όπως την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 και ώρα 19:30 προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ξάνθης, σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΑΡ. 2/2019
  2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
  3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
  4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
  5. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018
  6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκληθεί εκ νέου εντός της νόμιμης προθεσμίας

Εδώ Γράφετε τα σχόλια σας