Ζητείται ηλεκτρολόγος αυτοματισμών…

Από βιομηχανία της Ξάνθης , ζητείται ηλεκτρολόγος αυτοματισμών με γνώσεις μηχανολογίας και ηλεκτρονικών. Προϋπηρεσία θα προτιμηθεί. Παράδοση βιογραφικών μέχρι τις 20-1-2018, στη Βιομηχανία Μαρμάρων Πούλιος ΒΙΠΕ Ξάνθης.

Εδώ Γράφετε τα σχόλια σας