Με 2 θέματα συνεδριάζει τη Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Τοπείρου

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Τοπείρου

Με 2 θέματα συνεδριάζει τη Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Τοπείρου

Σε τακτική δημόσια συνεδρίαση συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Εύλαλο, ημέρα Δευτέρα 03 Ιουλίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα:

  ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση και διάθεση πιστώσεων αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων (Α.Α.Υ.) κωδικών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

  ΘΕΜΑ 2οΕκμίσθωση δημοτικής έκτασης με δημοπρασία για εγκατάσταση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων στον οικισμό Κύρνο της Δημοτικής Κοινότητας Ευλάλου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Εδώ Γράφετε τα σχόλια σας