Με 1 θέμα συνεδριάζει την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Τοπείρου

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Τοπείρου

Με 1 θέμα συνεδριάζει την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Τοπείρου

 

Σε τακτική δημόσια συνεδρίαση συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Ευλάλου, την ημέρα Τρίτη στις 20 Ιουνίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης για το εξής θέμα:

  ΘΕΜΑ 1οΈγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για το διαγωνισμό για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, με σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας με σύμβαση παραχώρησης έναντι ανταλλάγματος.

 

Εδώ Γράφετε τα σχόλια σας