Εγκρίθηκαν πληρωμές 48 καπνοπαραγωγών, για υπόλοιπα από το Μέτρο 144 λόγω αναδιάρθρωσης

καπνά

Εγκρίθηκαν πληρωμές 48 καπνοπαραγωγών, για υπόλοιπα από το Μέτρο 144 λόγω αναδιάρθρωσης

 

Τη διάθεση πίστωσης 20.745 ευρώ για 48 δικαιούχους του Μέτρου 144 «Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω μεταρρύθμισης κοινής οργάνωσης αγοράς» ενέκρινε με απόφασή του ο γενικός γραμματέας κοινοτικών πόρων, Χαράλαμπος Κασίμης.

Σύμφωνα με την απόφαση το ποσό κατανέμεται ανά περιφέρεια ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 12.433,67 33
Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 6.102,38 11 11
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 1.696,58 3
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 512,7 1
ΣΥΝΟΛΟ 20.745,33 48

 

Εδώ Γράφετε τα σχόλια σας