Με 16 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει την Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ

  Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που θα γίνει στις 27-02-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) είναι τα εξής:

 1. Ανακοινώσεις προέδρου.
 2. Ανακοινώσεις περιφερειάρχη.
 3. Σχετικά με τη χρηματοδότηση αποκατάστασης του τεμένους Βαγιαζήτ στο Διδυμότειχο. Eπερωτών: O περιφερειακός σύμβουλος Αναστάσιος Ναθαναηλίδης.
 4. Σχετικά με τη μη συμμετοχή της Περιφέρειας στην έκθεση «Boot». Eπερωτών: O περιφερειακός σύμβουλος Μιχαήλ Αμοιρίδης.
 5. Έγκριση τροποποίησης Eτήσιου Πρόγραμματος Δράσης 2019. Εισηγητής: O προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών Κωνσταντίνος Καλούδης.
 6. Έγκριση για λύση της από 6-2-2009 σύμβασης χρησιδανείου που συνήφθη μεταξύ της ΑνΡο Α.Ε. και της πρώην Νομαρχίας Ροδόπης για την κατασκευή και λειτουργία του Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου Κομοτηνής και τρόπος λειτουργίας του. Εισηγήτρια: Η εκτελεστική γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης Ζωή Κοσμίδου.
 7. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού έτους 2019. Εισηγήτρια: Η εκτελεστική γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης Ζωή Κοσμίδου.
 8. Έγκριση τροποποίησης της 89/2015 απόφασης του περιφερειακού συμβουλίου με θέμα «Πρόσκληση του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας υπ’ αριθμό Δ23/οικ.25416/1618/05-06-2015, στο πλαίσιο δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α./F.E.A.D.) – Απαιτούμενες άμεσες ενέργειες και λήψη σχετικών αποφάσεων για τη συμμετοχή στην Κοινωνική Σύμπραξη της Π.Ε Δράμας για την υλοποίηση της Πράξης, ως προς τα υπ’ αριθμούς 10 και 11 σκέλη του αποφασιστικού μέρους. Εισηγήτρια: Η εκτελεστική γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης Ζωή Κοσμίδου.
 9. Έγκριση τροποποίησης της 150/2016 απόφασης του περιφερειακού συμβουλίου με θέμα «Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος «Leader» Δράμας στο πλαίσιο της υποβολής φακέλου υποψηφιότητας της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε. στην πρόσκληση για το C.L.L.D.- «Leader» του Π.Α.Α. 2014-2020» ως προς την αντικατάσταση εκπροσώπων. Εισηγήτρια: Η εκτελεστική γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης Ζωή Κοσμίδου.
 10. Έγκριση τροποποίησης της 220/2014 απόφασης του περιφερειακού συμβουλίου με θέμα «Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης στη γενική συνέλευση της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε.». Εισηγήτρια: Η εκτελεστική γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης Ζωή Κοσμίδου.
 11. Έγκριση τροποποίησης της 221/2014 απόφασης του περιφερειακού συμβουλίου με θέμα «Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος «Leader» Δράμας, στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος για τον άξονα 4 (προσέγγιση «Leader»)». Εισηγήτρια: Η εκτελεστική γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης Ζωή Κοσμίδου.
 12. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου «Ανακατασκευή του κόμβου Ξηροποτάμου και μετατροπή του σε κυκλικό» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης 2014-2020. Εισηγητής: O προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της ΠΑΜ-Θ Κωνσταντίνος Καλούδης.
 13. Έγκριση θέσπισης παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας των Διευθύνσεων και Τμημάτων της Π.Ε. Καβάλας και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας. Εισηγητής: Ο αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Καβάλας Θεόδωρος Μαρκόπουλος.
 14. Έγκριση έκδοσης απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για εργασίες που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο του έργου «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης», υποέργο «Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων οδικού δικτύου Π.Ε. Έβρου έτους 2017». Εισηγητής: Ο αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου Δημήτριος Πέτροβιτς.
 15. Έγκριση έκδοσης απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για εργασίες που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο του έργου «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)» υποέργο «Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων οδικού δικτύου Π.Ε. Έβρου». Εισηγητής: Ο αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου Δημήτριος Πέτροβιτς.
 16. Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής έτους 2019, για θέματα σύμφωνα με τα οριζόμενα «Ανέλκυσης, απομάκρυνσης – εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων», ευθύνης του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης. Εισηγητής: Ο αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου Δημήτριος Πέτροβιτς.

Εδώ Γράφετε τα σχόλια σας