Με 9 θέματα συνεδριάζει τη Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αβδήρων


Σε δημόσια τακτική συνεδρίαση συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αβδήρων, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Γενισέας (Δημαρχείο Δήμου Αβδήρων) στις 25 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΕΛΕΡΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ» και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού (εισηγητής: Δήμαρχος).
  2. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου: «Ε.Ε.Λ. ΣΕΛΕΡΟΥ» και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού» (εισηγητής: Δήμαρχος).
  3. Έγκριση της μελέτης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» και καθορισμός των όρων δημοπράτησής του (εισηγητής: Δήμαρχος).
  4. Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ για τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου» και κατακύρωση στον ανάδοχο (εισηγητής: Δήμαρχος).
  5. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ» και ματαίωσή του (εισηγητής: Δήμαρχος).
  6. Έγκριση διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού και των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ» (εισηγητής: Δήμαρχος).
  7. Καθορισμός όρων διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού στη θέση ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ 1 του οικισμού ΕΡΩΔΙΟΥ, ΤΚ Αβδήρων του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης, για την ανάπτυξη ομπρελών και ξαπλώστρων (εισηγητής: Δήμαρχος).
  8. Καθορισμός όρων διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων της ΚΥΑ ΔΔΠ0007378.0454ΒΕΞ2017.11.05.2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος Β’) και την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, στην θέση ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ Α4 του οικισμού ΕΡΩΔΙΟΥ, ΤΚ Μυρωδάτου του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης (εισηγητής: Δήμαρχος).
  9. Καθορισμός όρων διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου έκτασης 15 τ.μ., για την εγκατάσταση και λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου στην θέση ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ 1, του οικισμού Ερωδιού Τ.Κ. Μυρωδάτου του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης (εισηγητής: Δήμαρχος).

Εδώ Γράφετε τα σχόλια σας