Με 19 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει το μεσημέρι της Τετάρτης η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ξάνθης


Στις 16 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

 1. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων λόγω έντονων και απρόβλεπτων γεγονότων (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης).
 2. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Απορρυπαντικών και συναφών ειδών» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης).
 3. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Αντικατάσταση κουφωμάτων σε σχολεία του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης).
 4. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης).
 5. Έγκριση του από 08/01/2019 πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής).
 6. Έγκριση του από 28/12/2018 πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής).
 7. Έγκριση πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Αποκατάσταση των παιδικών χαρών της Κεντρικής πλατείας και της πλατείας Ευμοίρου» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής).
 8. Έγκριση του από 21-12-2018 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδών οικισμού Λεύκης» (εισηγητής Χακή Χοτζιάρ).
 9. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης  κοινόχρηστου χώρου για τη λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ κατά τη διάρκεια των Θ.Λ.Ε. (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη).
 10. Κατάρτιση νέων όρων διενέργειας δημοπρασίας για τις ανάγκες στέγασης του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ξάνθης (εντός αστικού ιστού) (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη).
 11. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας μίσθωσης αποθήκης για τις ανάγκες του προγράμματος ΤΕΒΑ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη).
 12. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας μίσθωσης αποθήκης για τις ανάγκες του προγράμματος ΤΕΒΑ- Σημείο διανομής Δήμου Αβδήρων (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη).
 13. Κατάρτιση όρων διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης αποθήκης για τις ανάγκες του προγράμματος ΤΕΒΑ- σημείο διανομής Δήμου Μύκης (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη).
 14. Σύσταση παγίας προκαταβολής για το έτος 2019 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη).
 15. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση Δαπανών διοδίων και άλλων εξόδων μετακίνησης (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη).
 16. Έγκριση Έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την λήψη πιστοποιητικών και συμβολαίων από το Υποθηκοφυλακείο – Κτηματολογικό Γραφείο Ξάνθης (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη).
 17. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου για την κατάθεση προτάσεων & προσθήκης για την αντίκρουση της αγωγής ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (εισηγήτρια Ελένη Χατζηλιάδου).
 18. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου για παράσταση σε προδικαστικό συμβιβασμό της αίτησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ξάνθης στις 21-03-2019 και της συζήτησης της αίτηση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ξάνθης στις 31-05-2021 (εισηγήτρια Θωμάς Ξανθόπουλος).
 19. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου για παράσταση σε προδικαστικό συμβιβασμό της αίτησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ξάνθης στις 21-03-2019 και της συζήτησης της αίτηση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ξάνθης στις 31-05-2021 (εισηγήτρια Θωμάς Ξανθόπουλος).

Εδώ Γράφετε τα σχόλια σας