Περικοπές έως 40% στους νέους συνταξιούχους

Δεν θα υπάρξει καμία “προστασία” των αρνητικών προσωπικών διαφορών των νέων συντάξεων του 2019 κάτω του 20% (όπως ίσχυε και για τις νέες συντάξεις της περιόδου 2016 -2018)


Εδώ Γράφετε τα σχόλια σας

Pages: 1 2