Συνεχίζονται οι επαφές του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυνηγετικού Συλλόγου Ξάνθης, με κυνηγούς της περιοχής

 

Συνεχίζονται οι επαφές του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυνηγετικού Συλλόγου Ξάνθης, με κυνηγούς της περιοχής

 

Στην φιλοσοφία του Κυνηγετικού Συλλόγου Ξάνθης, για την άμεση επαφή με το σύνολο των κυνηγών της περιοχής μας, συνεχίσθηκαν οι επισκέψεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου σε οικισμούς της περιοχής μας.

Στις 30-11-2018 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στον οικισμό Όλβιο του Δήμου Τοπείρου όπου υπήρξε ανοιχτή συζήτηση με τους κυνηγούς του οικισμού και της γύρω περιοχής.

Σκοπός των επισκέψεων αυτών είναι η ενημέρωση από τα μέλη του ΔΣ των κυνηγών για το έργο και τις δραστηριότητες του Συλλόγου, αλλά και η διεξαγωγή εποικοδομητικής συζήτησης, όπου θα ακουσθούν απόψεις και θα τεθούν τυχόν προβλήματα, αλλά και προτάσεις για τον καλύτερο συντονισμό και την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου μας.

Οι δράσεις αυτές θα συνεχιστούν και σε άλλους οικισμούς της περιοχής μας.

Εδώ Γράφετε τα σχόλια σας