Αναστολή διδακτικής διαδικασίας σε όλα τα Τμήματα του Δ.Π.Θ.

Αναστολή διδακτικής διαδικασίας σε όλα τα Τμήματα του Δ.Π.Θ.

  Η Σύγκλητος του Δ.Π.Θ. στην αριθ. 7/6-12-2018 συνεδρίασή της αποφάσισε ομόφωνα να ανασταλεί από 7/12/2018 μέχρι την Τετάρτη 12/12/2018, η διδακτική διαδικασία σε όλα τα Τμήματα του Ιδρύματος εκφράζοντας την αντίθεσή της στην εξαγγελία ίδρυσης 4ης Νομικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η ίδρυση και νέας Νομικής Σχολής στην Ελλάδα οδηγεί σε υποβάθμιση των υφισταμένων Νομικών Σχολών και ιδιαιτέρως στην περαιτέρω συρρίκνωση της διαρκούς αποψιλούμενης από διδακτικό και διοικητικό προσωπικό Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ. με αναπόδραστη κατάληξη την, εντός του ορατού μέλλοντος,  παύση λειτουργίας της. Παράλληλα ζητά τη θέσπιση ενός νομικού πλαισίου που να διασφαλίζει τη διαρκή εξέλιξη της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ. και την διατήρηση της εξωστρέφειάς της.

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Θέμα:  Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Η Σύγκλητος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην υπ΄ αριθ. 7/6-12-2018 συνεδρίασή της, αφού εξέτασε το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο «Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού – Προπονητές και εκπαιδευτές – Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων – Δημοκρατικός εκσυγχρονισμός ομοσπονδιών και άλλες διατάξεις», ομόφωνα διαπιστώνει ότι το προτεινόμενο σχέδιο νόμου:

  1. Εξομοιώνει τους τίτλους σπουδών των εξειδικευμένων πτυχιούχων των Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) Ανώτατης Εκπαίδευσης τετραετούς φοίτησης, με τίτλους σπουδών Μετα-Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ.) και πτυχία επαγγελματικής ειδικότητας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Π.Α.Λ.).
  2. Παραχωρεί δικαιώματα εκπαίδευσης σε πλημμελώς καταρτισμένους εκπαιδευτές, υπονομεύοντας τη δημόσια υγεία, τη διαμόρφωση του χαρακτήρα των νέων και τη δημόσια πανεπιστημιακή εκπαίδευση
  3. Πλήττει καίρια νομικά κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα (Ν219/2006, άρθρο 3, παρ. 5β) των πτυχιούχων των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, οι οποίοι είχαν το αποκλειστικό δικαίωμα απασχόλησης στα Ιδιωτικά Γυμναστήρια.
  4. Δίνει επαγγελματικά δικαιώματα «Προπονητή» με ειδίκευση σε ένα συγκεκριμένο άθλημα σε πτυχιούχους ιδιωτικών Ινστιτούτων και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης οι οποίοι έχουν περατώσει την Ειδίκευση «Προπονητής Αθλημάτων», παρέχοντας το δικαίωμα να εκπαιδεύουν παιδιά χωρίς να έχουν πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.
  5. Εκχωρεί εκπαιδευτικές αρμοδιότητες στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και σε Ομοσπονδίες, μετατρέποντας διοικητικές υπηρεσίες και αθλητικούς οργανισμούς, σε φορείς εκπαίδευσης, πιστοποίησης και κατοχύρωσης επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, παρόλο που δίνει επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους των Τ.Ε.Φ.Α.Α. (προπονητής Α΄ επιπέδου – εκπαιδευτής), εξομοιώνει την πανεπιστημιακή τους κατάρτιση με τη Δευτεροβάθμια ή τη Μετα-Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, απαξιώνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα πτυχίο Α.Ε.Ι.

 

ΕΠΕΙΔΗ,

η άσκηση σχετίζεται άμεσα με την υγεία των πολιτών κάθε ηλικίας και την ηθικο-κοινωνική ανάπτυξη των νέων και απαιτείται εξειδικευμένη επιστημονική γνώση και παιδαγωγική κατάρτιση,

η Αθλητική Επιστήμη (Sport Science) των Ελληνικών Πανεπιστημίων (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), σύμφωνα με τους παγκόσμιους ανεξάρτητους οργανισμούς αξιολόγησης, βρίσκεται στην 20η θέση της παγκόσμιας κατάταξης και είναι πρωτοπόρα στην Ελλάδα ανάμεσα στις γνωστές επιστήμες των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,

 

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

προσυπογράφει τα ψηφίσματα των Τ.Ε.Φ.Α.Α., καλεί την Κυβέρνηση να αποσύρει το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, που θίγει το κύρος και την υπόσταση της Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και ζητά να αναθεωρηθεί και να αναμορφωθεί το προτεινόμενο νομοσχέδιο, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται και να προβάλει την ακαδημαϊκή λειτουργία και την επιστημονική κατάρτιση των αποφοίτων των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

 

Εδώ Γράφετε τα σχόλια σας