Με 15 θέματα στην ατζέντα του, συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων

 

Με 15 θέματα στην ατζέντα του, συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων

 

Σε δημόσια τακτική συνεδρίαση συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (έδρα Γενισέα) στις 15 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2019 (άρθρο 63 και 76 του Ν. 3852/2010) (εισηγητής: Δήμαρχος).
 2. Παραλαβή της μελέτης «Οριοθέτηση οικισμού Τέκτων – Αλκυώνης» που αφορά μόνο τον οικισμό Αλκυώνης (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας).
 3. Έγκριση σκοπιμότητας αναβάθμισης δικτύου οδοφωτισμού Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας).
 4. Εξέταση αιτήματος διαγραφής θέσης στη λαϊκή αγορά Γενισέας και επικαιροποίηση του πίνακα θέσεων (εισηγήτρια: Ρούφου Παρασκευή, Αντιδήμαρχος).
 5. Εξέταση αιτήματος διαγραφής θέσεων στη λαϊκή αγορά Αβδήρων και επικαιροποίηση του πίνακα θέσεων (εισηγήτρια: Ρούφου Παρασκευή, Αντιδήμαρχος).
 6. Έγκριση 11ης τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2018 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών).
 7. Έγκριση της αριθ. 22/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποστήριξης & Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής & Τρίτης Ηλικίας του Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «Έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η. Δήμου Αβδήρων χρήσεως 2017» (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η. Δήμου Αβδήρων).
 8. Μείωση μισθώματος δημοτικών εκτάσεων για τη λειτουργία τροχήλατων αναψυκτηρίων και τραπεζοκαθισμάτων – Δημοτικών Αναψυκτηρίων (εισηγήτρια Ιωακειμίδου Αθηνά, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου).
 9. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Αβδήρων με τον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο δρομέων Ξάνθης «XANTHI RUNNERS» για τη διεξαγωγή του 5ου Διεθνή Δημοκρίτειου Ημιμαραθώνιου αγώνα (εισηγητής: Δήμαρχος).
 10. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Μάνδρας (εισηγητής: Δήμαρχος).
 11. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου Αβδήρων για τον εορτασμό Ιερών Ναών στους οικισμούς Κουτσού και Γκιώνας (εισηγητής: Δήμαρχος).
 12. Έγκριση της απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «Ανανέωση ή μη των συμβάσεων προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. για την υλοποίηση της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” έτους 2018-2019» (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η. Δήμου Αβδήρων).
 13. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης λόγω ένδειας σε άπορο δημότη του Δήμου (εισηγητής: Δήμαρχος).
 14. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (εισηγήτρια Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών).
 15. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής γενικών υπηρεσιών (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας).

Εδώ Γράφετε τα σχόλια σας