Υποδοχή της Ιεράς Εικόνας Παναγίας Γουμερά στην Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής

Υποδοχή της Ιεράς Εικόνας Παναγίας Γουμερά στην Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής

Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 29ης Σεπτεμβρίου 2018, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ὑπεδέχθη σέ κεντρικήν ὁδόν τῆς κωμοπόλεως τῶν Σαππῶν, τήν θαυματουργόν Εἰκόνα τῆς Παναγίας Γουμερᾶ ἀπό τήν ὁμώνυμον Ἱεράν Μονήν Μακρυνίτσης Σερρῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σιδηροκάστρου.

Μετά τήν ὑποδοχήν, ἐσχηματίσθη πομπή πρός τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Σαππῶν, ἐν συνεχείᾳ δέ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων προέστη τοῦ Ἀναστασίμου ἑσπερινοῦ καί τῆς ἀκολουθίας τῆς Ἀρτοκλασίας, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας εὐχαρίστησε διά τήν παροχήν τῆς εὐλογίας τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Σιδηροκάστρου κ. Μακάριον διά τήν συγκατάθεσιν καί τήν ἐνταῦθα ἔλευσιν τοῦ σεβάσματος τῆς πίστεώς, ἀλλά καί τόν Πανοσιολογιώτατον Καθηγούμενον τῆς ἐξονομασθείσης Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτην π. Βαρθολομαῖον, τόν καί κομίσαντα τήν Ἱερά Εἰκόνα μετά τῆς συνοδείας του τόσον διά τόν κόπον πού ὑπεβλήθη, ὅσον καί τήν πνευματικήν εὐκαιρίαν ἀναβαπτισμοῦ τῶν κατοίκων τῆς ἀκριτικῆς περιοχῆς μας, καθώς και τούς τοπικούς Ἄρχοντες, τούς ἐκπροσώπους τοῦ Στρατοῦ, Συλλόγων καί Σωματείων, ἀλλά καί τούς πιστούς πού συνέρρευσαν γιά νά προσκυνήσουν καί νά λάβουν τή δύναμη καί τή χάρη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Εδώ Γράφετε τα σχόλια σας