Οδοντιατρικός έλεγχος στα παιδιά των βρεφονηπιακών σταθμών της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής

Οδοντιατρικός έλεγχος στα παιδιά των βρεφονηπιακών σταθμών της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, τό Δ.Σ. τῶν Α΄ καί Β΄ Βρεφονηπιακῶν Σταθμῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς καί ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων προσωπικῶς, ἐκφράζουν πρός τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμον τόν Β΄ διά τήν συναντίληψιν καί ἀρωγήν Αὐτοῦ εἰς τό ἐπιτελούμενον ἔργον τῆς ἀκριτικῆς μας Μητροπόλεως, τήν Μ.Κ.Ο. ‘’ΑΠΟΣΤΟΛΗ’’ καί τόν Διευθυντήν Αὐτῆς κ. Κωνσταντῖνον Δήμτσα, τήν Ἑταιρεῖαν ΜΑΣΟΥΤΗΣ καί τήν ΑΙΜ, τάς θερμοτέρας εὐχαριστίας καί τήν εὐγνωμοσύνην διά τήν ὁλόθυμον συμπαράστασίν των καί συγκεκριμένως διά τήν δωρεάν ὁδοντιατρικήν ἐξέτασιν καί τήν παροχήν ὑλικοῦ στοματικῆς ὑγιεινῆς δι’ ἕν ἔτος διά τούς μαθητάς τῶν δύο Βρεφονηπιακῶν Σταθμῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὥστε νά συνεχίζῃ ἀπροσκόπτως τό συντελούμενον ἔργον καί νά δοξάζεται τό ὄνομα τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ μας.

Εδώ Γράφετε τα σχόλια σας