Στις 9 Ιουνίου 2018 στη Δράμα, η 4η SYNERGIA Ενδοπεριφερειακής Προώθησης Τοπικών Προϊόντων του Διατροφικού τομέα της Περιφέρειας ΑΜΘ

Στις 9 Ιουνίου 2018 στη Δράμα, η 4η SYNERGIA Ενδοπεριφερειακής Προώθησης Τοπικών Προϊόντων του Διατροφικού τομέα της Περιφέρειας ΑΜΘ

Εδώ Γράφετε τα σχόλια σας