Διακοπές νερού σήμερα και αύριο, για τη σύνδεση των οικοδομών στη Χατζησταύρου με το νέο δίκτυο

Διακοπές νερού σήμερα και αύριο, για τη σύνδεση των οικοδομών στη Χατζησταύρου με το νέο δίκτυο

  Για την ολοκλήρωση της αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στην οδό Χατζησταύρου, και για την σύνδεση των οικοδομών στην συγκεκριμένη οδό με το νέο δίκτυο, απαιτείται η διακοπή της υδροδότησης στις παρακάτω ημέρες και ώρες:

Την 17-5-2018 από 8:00 έως 15:00 στις παρακάτω οδούς

  Α. Οδός Χατζησταύρου από την οδό 40 Εκκλησιών έως την οδό Ανατ. Θράκης.

  Β. Οδός 40 Εκκλησιών από την οδό Αγ. Ελευθερίου έως την οδό 28ης Οκτωβρίου.

  Γ. Οδός Ανατ. Θράκης από την οδό 28ης Οκτωβρίου έως την οδό Αδρ. Δημητρίου.

Την 17-5/2018 από 8:00έως 11:00 στην παρακάτω οδό

  Α. Οδός Χατζησταύρου από την οδό Ανατ. Θράκης έως την οδό Καβάλας.

Την 18-5-2018 από 8:00 έως 15:00 στην παρακάτω οδό

Α. Οδός Χατζησταύρου από την οδό Ανατ. Θράκης έως την οδό Καβάλας.

Την 18-5-2018 από 8:00 έως 11:00 στις παρακάτω οδούς

Α. Οδός Χατζησταύρου από την οδός Καβάλας έως την οδό Π.Π. Γερμανού.

Β. Οδός Π.Π. Γερμανού από την οδό Χατζησταύρου έως την οδό Αγ. Ελευθερίου.

Εδώ Γράφετε τα σχόλια σας