Με 3 θέματα συνεδριάζει τη Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Τοπείρου

Με 3 θέματα συνεδριάζει τη Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Τοπείρου

 

  Σε τακτική δημόσια συνεδρίαση συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Ευλάλου, ημέρα Δευτέρα στις 16 Απριλίου 2018 και ώρα 18.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
ΘΕΜΑ 2ο: Συγκρότηση επιτροπής δημοπρασιών για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων και ορισμός ( κλήρωση) μελών και αναπληρωτών τους.
ΘΕΜΑ 3ο: Καθορισμός μελών επιτροπής διαγωνισμών, προμηθειών και υπηρεσιών.

Εδώ Γράφετε τα σχόλια σας