Επιστολή του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Ξάνθης, για τη νέα Νομική Σχολή στην Πάτρα. «Στόχος της επιστολής μας, είναι η δημιουργία νέων κινήτρων για παραμονή των φοιτητών στην ΠΑΜΘ, μέσα από υψηλού επιπέδου σπουδών που πρέπει να τους προσφέρουμε»

Επιστολή του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Ξάνθης, για τη νέα Νομική Σχολή στην Πάτρα

«Στόχος της επιστολής μας, είναι η δημιουργία νέων κινήτρων για παραμονή των φοιτητών στην ΠΑΜΘ, μέσα από υψηλού επιπέδου σπουδών που πρέπει να τους προσφέρουμε»

 

Ξάνθη 29 Μαρτίου 2018

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

 

Ο προβληματισμός και η ανάγκη μας να αναδείξουμε τη θέση μας, όσον αφορά τη δημιουργία νέου Τμήματος Νομικής Σχολής στην Πάτρα, προέκυψε αναλογιζόμενοι τις συνέπειες μιας τέτοιας ενέργειας.

Είναι βέβαιη πλέον, η μείωση των εισακτέων φοιτητών του ΔΠΘ, εφόσον ο αριθμός δεν ενδέχεται να αυξηθεί και οι επιτυχόντες θα μοιραστούν στις υπάρχουσες και νέες σχολές. Βασική αρχή των αποφάσεων είναι να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε και να επιλύσουμε κάθε πιθανή συνέπεια.

Στόχος, η στήριξη και ο εκσυγχρονισμός και όχι η συρρίκνωση και η υποβάθμιση εκπαιδευτικών δομών. Σε κάθε περίπτωση τα θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα, έχουν άμεσο αντίκτυπο σε όλους τους τομείς της κοινωνίας.

Η υποβάθμιση της Νομικής Σχολής Κομοτηνής, θα αποτελέσει πλήγμα για την τοπική οικονομία.

Όπως αναφέρουμε, η ΠΑΜΘ συγκαταλέγεται στις Περιφέρειες με το μικρότερο κατά κεφαλήν εισόδημα και βάση αυτού πρέπει να κινηθεί αναλόγως η Πολιτεία, με τόνωση των υπαρχόντων και νέων δομών και όχι με αποδυνάμωση και υποβάθμιση τους. Η δημιουργία νέων Σχολών, με ίση κατανομή των φοιτητών σε όλες της ΠΕ της ΠΑΜΘ με κύριο στόχο, την ενίσχυση της ευαίσθητης περιοχής μας. Όλα αυτά παράλληλα με την ενίσχυσή των υπαρχόντων σχολών που υπάρχουν στην Θράκη.

Η Ακριτική μας Περιφέρεια, η οποία φυλάει τις Θερμοπύλες της Ευρώπης είναι η τελευταία με το χαμηλότερο «κατά κεφαλήν» εισόδημα και απαιτείται η τόνωση και η ενίσχυση της και όχι, η υποβάθμιση και αποδυνάμωσή της.

Η δημιουργία Τουριστικών Σχολών σε τουριστικά αναπτυσσόμενες περιοχές και «κατά προτεραιότητα» στα νησιά της Θάσου και Σαμοθράκης, έτσι ώστε να αναδειχτούν οι ακριτικές περιοχές μας τουριστικά.

Η δημιουργία «Κτηνιατρικής σχολής» στην ΠΑΜΘ και η ενσωμάτωσή της με το υπάρχον τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης στην Ν. Ορεστιάδα, η οποία έχει και κατάλληλη γεωφυσική θέση βρισκόμενη στα σύνορα των χωρών της Ασίας από όπου προέρχονται πολλές ασθένειες των ζώων που επεκτείνονται και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Καλό θα ήταν να δοθούν περισσότερες επιλογές στα παιδιά μας, ώστε να μην εγκαταλείπουν ακριτικές Περιοχές λόγω χαμηλότερου επιπέδου σπουδών αλλά το αντίθετο.

Στόχος της επιστολής μας, είναι η δημιουργία νέων κινήτρων για παραμονή των φοιτητών στην ΠΑΜΘ, μέσα από υψηλού επιπέδου σπουδών που πρέπει να τους προσφέρουμε.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ Ν.Τ. ΞΑΝΘΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΡΙΦΥΛΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Εδώ Γράφετε τα σχόλια σας