251.000 € στους Δήμους της Π.Ε. Ξάνθης, για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων

σχολείο Ξάνθη

251.000 στους Δήμους της Π.Ε. Ξάνθης, για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων

Την κατανομή ποσού ύψους 251.000 €, στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, αποκλειστικά για δράσεις επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων, προβλέπει απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών. Αναλυτικά τα ποσά που κατανέμονται στους Δήμους Αβδήρων, Μύκης, Ξάνθης και Τοπείρου είναι τα ακόλουθα:

1

Εδώ Γράφετε τα σχόλια σας