Φιέστα αυτοπροβολής του Κ. Ζαγναφέρη η εκδήλωση βράβευσης του Χ. Πανόπουλου. Ευκαιρία για αυτοπροβολή και για τον Χ. Δημαρχόπουλο του Δήμου «πρότυπο»

0028a

Φιέστα αυτοπροβολής του Κ. Ζαγναφέρη η εκδήλωση βράβευσης του Χ. Πανόπουλου…

Ευκαιρία για αυτοπροβολή και για τον Χ. Δημαρχόπουλο του Δήμου «πρότυπο»

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάστε περισσότερα στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας μας, που μπορείτε να την βρείτε στα περίπτερα ή να εγγραφείτε συνδρομητές.

Εδώ Γράφετε τα σχόλια σας