Συνάντηση κορυφής στα σοκάκια της παλιάς πόλης… Μ. Αμοιρίδης, Μ. Τσέπελης και Ι. Καμαρίδης διασταύρωσαν την πορεία τους…

2α

Συνάντηση κορυφής στα σοκάκια της παλιάς πόλης… Μ. Αμοιρίδης, Μ. Τσέπελης και Ι. Καμαρίδης διασταύρωσαν την πορεία τους…

2β

 

 

 

 

 

 

Διαβάστε περισσότερα στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας μας, που μπορείτε να την βρείτε στα περίπτερα ή να εγγραφείτε συνδρομητές.

Εδώ Γράφετε τα σχόλια σας