Μπορεί ορισμένοι να χρεώνουν την παραίτηση του Ηλία Βασιλούδη σε διάφορους λόγους, όμως ο λόγος που κερδίζει στη σκέψη μας, είναι πως δεν υπήρχε καμία περίπτωση, ο Η. Βασιλούδης να μείνει ιεραρχικά κάτω από τον Μ. Φανουράκη

Μπορεί ορισμένοι να χρεώνουν την παραίτηση του Ηλία Βασιλούδη σε διάφορους λόγους, όμως ο λόγος που κερδίζει στη σκέψη μας, είναι πως δεν υπήρχε καμία περίπτωση, ο Η. Βασιλούδης να μείνει ιεραρχικά κάτω από τον Μ. Φανουράκη

 

 

  Δε πέρασαν πολλές ώρες από τη στιγμή που αποκαλύψαμε πως την παραίτηση Ξυνίδη θα ακολουθούσε ακόμη μία και αυτό πήγαζε ως συμπέρασμα από το γεγονός ότι στη σημερινή μάζωξη Ξυνίδη κλήθηκαν δυο νέα παιδιά, που δεν κατάφεραν να εκλεγούν στις τελευταίες εκλογές και η παραίτηση Ηλία Βασιλούδη ήρθε εγγράφως από τον ίδιο με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο.

Το γεγονός της συγκεκριμένης παραίτησης μας ήταν γνωστό εδώ και δυο ημέρες, απλά σεβασθήκαμε πως υπήρξε συνάντηση του Ηλία Βασιλούδη με τον Θ. Ξυνίδη και θα έβγαινε το θέμα από τον ίδιο. Από εκεί και μετά γνωρίζαμε πολύ καλά, πως πολλοί είναι αυτοί που θα πουν διάφορους λόγους για την παραίτηση Βασιλούδη και θα την αποδώσουν σε σκέψεις που ίσως να έχουν κάποια σχέση με την πραγματικότητα, όμως θεωρούμε πως ο Η. Βασιλούδης, δεν υπήρχε περίπτωση να καθίσει σε έναν συνδυασμό, ιεραρχικά κάτω από τον Μ. Φανουράκη, για τον οποίο από την πρώτη στιγμή υπήρχε η άποψη πως θα αποτελέσει τον νέο τιμονιέρη της παράταξης αυτής. Από εκεί και μετά ο Η. Βασιλούδης, είχε και έχει κάθε δικαίωμα να επικαλείται τους λόγους που ο ίδιος θέλει για την απόφασή του να παραιτηθεί και όλα τα υπόλοιπα ίσως αποτελούν θέματα για εσωτερική κατανάλωση…

Εδώ Γράφετε τα σχόλια σας