Με 6 θέματα η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μύκης τη Δευτέρα

Δημαρχείο Μύκης

Με 6 θέματα η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μύκης τη Δευτέρα

Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης, που θα γίνει την 22-05-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος, στην Σμίνθη για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ (1): Εισήγηση για τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

ΘΕΜΑ (2): Ανατροπές – αναλήψεις υποχρεώσεων οικ. έτους 2017.

ΘΕΜΑ (3): Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκπόνηση της μελέτης: «Αποτύπωση-Έλεγχος υφιστάμενων βαρυτικών αγωγών δικτύων ύδρευσης από πηγές ή γεωτρήσεις μέχρι τις υδατοδεξαμενές των οικισμών».

ΘΕΜΑ (4): Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια οικοδομικών υλικών και ειδών ελαιοχρωματισμού για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ύδρευσης.

ΘΕΜΑ (5): Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ και επαναπροκήρυξη της δημοπρασίας λόγω άγονου διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ (6): Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Ύδρευση οικισμών Δ.Κ. Εχίνου».

Εδώ Γράφετε τα σχόλια σας