Κατατέθηκαν 5 προσφορές για τον κάθετο άξονα Ξάνθη-Εχίνος-Ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών και στην συνέχεια ο ανάδοχος θα προβεί στην υπογραφή της σύμβασης

Κατατέθηκαν 5 προσφορές για τον κάθετο άξονα Ξάνθη-Εχίνος-Ελληνοβουλγαρικά σύνορα

Την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών και στην συνέχεια ο ανάδοχος θα προβεί στην υπογραφή της σύμβασης

 

Η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης ενημερώνει ότι μετά από Διεθνή Διαγωνισμό για το πρώτο τμήμα Μελίβοια-Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, του έργου Ξάνθη-Εχίνος-Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ (εξαιρουμένου του ΦΠΑ)  κατατέθηκαν 5 προσφορές. Την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών και στην συνέχεια ο ανάδοχος θα προβεί στην υπογραφή της σύμβασης. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 24 μήνες από την υπογραφή του. Το έργο χρηματοδοτείται από τρία Ευρωπαϊκά Ταμεία:

  1. Π.Ε.Π Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
  2. Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020
  3. Ε.Π. INTERREG V-A Ελλάδα–Βουλγαρία 2014-2020.

Εδώ Γράφετε τα σχόλια σας