Δήλωση στήριξης της ΣΕΚΑΠ και του Ιβάν Σαββίδη από τον πρόεδρο της ΣΕΚΕ Π. Ταρενίδη

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΕΚΕ Α.Ε. κ. Παναγιώτης Ταρενίδης,  ερωτηθείς από δημοσιογράφο για το θέμα της ΣΕΚΑΠ, δήλωσε τα εξής:

sek

«Η Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (Σ.Ε.Κ.Ε. Α.Ε.)  διατηρεί  εμπορικές σχέσεις με τις εταιρείες Donskoy Tabac και ΣΕΚΑΠ Α.Ε., οι οποίες αγοράζουν κι εμπιστεύονται τα ποιοτικά ελληνικά καπνά και κατ΄ επέκταση  στηρίζουν τους Έλληνες καπνοπαραγωγούς και την ελληνική περιφέρεια.
Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό η στήριξη αυτή να συνεχιστεί απρόσκοπτα, αλλά και να διευρυνθεί περαιτέρω,  προς όφελος όλων των πλευρών.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι σημαντικό η ΣΕΚΑΠ να συνεχίσει να κινείται στο δρόμο της εξυγίανσης και της ανάπτυξης και κατ΄ επέκταση να αποτελεί παράγοντα ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας της Θράκης, καθώς επίσης και της ελληνικής καπνοπαραγωγής.»

Εδώ Γράφετε τα σχόλια σας