Αλλαγές στα προγράμματα σπουδών της Ιστορίας, σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο

μαθητές

Αλλαγές στα προγράμματα σπουδών της Ιστορίας, σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο

Γενικό «λίφτινγκ» στα προγράμματα σπουδών της Ιστορίας όλων των τάξεων του Δημοτικού έως και την Α΄ Λυκείου προτείνει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), με την αιτιολογία ότι «θέλουμε πολίτες με ιστορική σκέψη και συνείδηση»

Για τους λόγους αυτούς το ΙΕΠ αναφέρει ότι για να μπορέσουν τα παιδιά να αναπτύξουν κριτική ικανότητα απέναντι στα ιστορικά γεγονότα πρέπει να περιοριστεί ως διδακτική πρακτική η ιστορική αφήγηση και να δοθεί διδακτικός χρόνος για την εφαρμογή στρατηγικών και τεχνικών που στηρίζονται στην ιστορική ανάλυση και ερμηνεία και ταυτόχρονα αξιοποιούν μεθοδικά και σε βάθος τις ιστορικές πηγές.  Σε ένα αναλυτικό πόρισμα 50 σελίδων, που εστάλη και στο υπουργείο Παιδείας, το ΙΕΠ αναφέρει τους λόγους για τους οποίους πρέπει να αλλάξουν τα προγράμματα σπουδών και τονίζει ότι «το μάθημα της Ιστορίας αποτελούσε ανέκαθεν μέσο ιδεολογικής χειραγώγησης και φρονηματισμού της νέας γενιάς από την εκάστοτε πολιτική εξουσία».

Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαίο να διασυνδεθεί η ελληνική Ιστορία με την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια και κυρίως με την ιστορία των βαλκανικών και μεσογειακών λαών, με τους οποίους οι Έλληνες διαχρονικά βρίσκονταν σε συνεχή αλληλεπίδραση. Οι συνάψεις αυτές θα βοηθήσουν να κατανοήσουμε ότι πολλά από τα γεγονότα που συνέβησαν στην ελληνική Ιστορία αποτελούν πτυχές σύνθετων και ευρύτερων υπερεθνικών και υπέρ-κρατικών ιστορικών διεργασιών.

Εντυπωσιακές είναι οι αλλαγές που προτείνονται για την Α΄Λυκείου, τάξη στην οποία σήμερα διδάσκεται η Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου, η οποία καλύπτει τη χρονική περίοδο από τους προϊστορικούς πολιτισμούς της Ανατολής έως την εποχή του Ιουστινιανού. Αντί αυτού το ΙΕΠ προτείνει να καλύπτει η Α΄Λυκείου την περίοδο από το 1880 έως σήμερα, ώστε να δοθεί μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των πυκνών γεγονότων και των μεγάλων ιστορικών αλλαγών που έλαβαν χώρα στη διάρκεια των τελευταίων 120 ετών και οι μαθητές να διδαχθούν θέματα όπως: Η περιπέτεια του εκσυγχρονισμού στην Ελλάδα. Αποικιοκρατία και ιμπεριαλισμός. Η κατάρρευση των αυτοκρατοριών. Η μεταπολεμική Ελλάδα. H κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων. Οι νέες συγκρούσεις στην εποχή της παγκοσμιοποίησης κ.ά.

 

Εδώ Γράφετε τα σχόλια σας